Про продукцію

     Людина та природа - вони завжди будуть поруч, доповнюючи та допомагаючи один одному.

    

     Сьогоднi органiзм людини, як нiколи, потребує допомоги вiд природи у виглядi комплексiв рослинного, тваринного та мiнерального походження. Дiя цих препаратiв поступова, м'яка, фiзiологiчна. Вона не призводить до негативних зрушень в органiзмi, а навпаки, сприяє вирiвнюванню, нормалiзацiї життєво важливих процесiв, забезпечує органiзм вiтамiнами, мiнеральними солями, амiнокислотами, пiдтримує на оптимальному рiвнi обмiн речовин. У цьому багатоплановому впливi лiкарських рослин на органiзм i полягає їх значення як невичерпного джерела здоров'я i сили людей рiзного вiку.

    

     ПП "Компанiя "Дана, Я" вже бiльше 12 рокiв займається справою дослiджень, розробок та втiлення у життя комплексiв для здоров'я на основi рослинної та мiнеральної сировини.

    Фiтокомплекси, мiнеральнi комплекси, харчові олії, лiкувальна косметика вiд Компанiї "Дана,Я", якi представленi на ринку Торговою Маркою "АПТЕКА ПРИРОДИ",  здобули велику популярнiсть серед широкого кола людей. Виготовленi на основi природних компонентiв, рекомендуються людям iз рiзними захворюваннями: з проблемами опорно-рухового апарату,  кишково-шлункового тракту, серцево-судинної та нервової системи. Також фiтокомплекси ТМ "Аптека Природи" спрямованi допомогти людям iз так званої "групи ризику":  особам, з пiдвищеною фiзичною завантаженiстю, спортсменам, людям похилого вiку, жiнкам у рiзних фiзiологiчних перiодах. Усi фiтопрепарати є природним легкозасвоюваним додатковим джерелом мiнеральних речовин та вiтамiнiв.

     Продукцiя представлена тiльки через аптечну мережу України, що пiдтверджує її ефективнiсть та безпеку. Якiсть продукцiї ПП "Компанiї "Дана, Я" схвалена Мiнiстерством Охорони Здоров'я, має рекомендацiї до застосування, погодженi у вiдповiдностi з їх властивостями..

      Ряд комплексiв ТМ "Аптека природи" на даний час вже успiшно пройшли клiнiчнi випробування у провiдних медичних установах України, де було пiдтверджено високу якiсть продукцiї та ефективнiсть її використання.

 

"АПТЕКА ПРИРОДИ" - це якiсне та ефективне вирiшення задач здорового способу життя, пiдтримання сил, форми i духу людини!

1. Добавки дієтичні (БАД) на основі натурального рослинної та мінеральної сировини - ТМ Аптека природи" 

2. Лікувальна косметика: крема-бальзами, гелі-бальзами, екстракти, цілюща олія - ТМ "Аптека природы"

3. Засоби для догляду за шкірою обличча та тіла: крема, маски, скраби, лосьони, антицелюлітні засоби - ТМ "Зелений континент"